KONTAKT

Integration til ERP-systemer og tredjeparter

Nem integration til andre it systemer

Alle vores løsninger og apps er nemme at integrere med eksisterende systemer, og det sker til en fast lav pris. Synchronicer er allerede integreret med forskellige ERP systemer, heriblandt KMD OpusDataløn, Brugerdata og Navision.

Integration til Synchronicer

I servicekataloget ‘Synchronicer as a service‘ finder du vores fleksible webservices, der gør det nemmere for din virksomhed at tilgå de nødvendige data i Synchronicer. Fleksibiliteten og de forskellige interfaces- og tilgangsmuligheder i vores webservices giver de bedste forudsætninger for en effektiv og vellykket integrationsproces.

Service Catalog for External Synchronicer services

SOAP services

These services are provided as SOAP 1.1 services

The services are formally described in the WSDL: https://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/SynchronicerSoapAPIServices.wsdl

These services are provided on the URL: https://xml.synchronicer.dk/express/site/synchronicer/services/apisoap

ServiceSOAPAction Schema RequestResponse Description
associatedOwnerLoginassociatedOwnerLoginhttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/associatedOwnerLogin.xsdassociatedOwnerLogin associatedOwnerLoginResponsehttp://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.associatedownerlogin
changePassword changePasswordhttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/changePassword.xsd changePasswordchangePasswordResponsehttp://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.changepassword
configurationGetconfigurationGethttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/configurationGet.xsdconfigurationGetconfigurationGetResponsehttp://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.configurationget
destinationCreatedestinationCreatehttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/destinationCreate.xsddestinationCreatedestinationCreateResponsehttp://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.destinationcreate
destinationGetdestinationGethttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/destinationGet.xsd destinationGet destinationGetResponsehttp://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.destinationget
destinationSetValuesdestinationSetValueshttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/destinationSetValues.xsddestinationSetValues destinationSetValuesResponsehttp://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.destinationsetvalues
employeeGetemployeeGethttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/employeeGet.xsdemployeeGetemployeeGetResponsehttp://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.employeeget
employeeGetListOfemployeeGetListOfhttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/employeeGetListOf.xsdemployeeGetListOf employeeGetListOfResponsehttp://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.employeegetlistof
helloSynchronicerhelloSynchronicerhttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/helloSynchronicer.xsdhelloSynchronicerhelloSynchronicerResponsehttp://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.hellosynchronicer
loginloginhttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/login.xsdloginloginResponsehttp://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.login
referenceTableGetreferenceTableGethttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/referenceTableGet.xsd referenceTableGetreferenceTableGetResponsehttp://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.referencetableget
referenceTableRowCreatereferenceTableRowCreatehttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/referenceTableRowCreate.xsdreferenceTableRowCreatereferenceTableRowCreateResponsehttp://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.referencetablerowcreate
referenceTableRowRemovereferenceTableRowRemovehttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/referenceTableRowRemove.xsdreferenceTableRowRemovereferenceTableRowRemoveResponsehttp://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.referencetablerowremove
referenceTableRowSetValuesreferenceTableRowSetValueshttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/referenceTableRowSetValues.xsdreferenceTableRowSetValuesreferenceTableRowSetValuesResponsehttp://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.referencetablerowsetvalues
referenceTableRowsUpdateCreatereferenceTableRowsUpdateCreatehttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/referenceTableRowsUpdateCreate.xsdreferenceTableRowsUpdateCreate referenceTableRowsUpdateCreate http://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.referencetablerowsupdatecreate
registrationAssignregistrationAssignhttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/registrationAssign.xsdregistrationAssignregistrationAssignResponsehttp://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationassign
registrationCreate registrationCreatehttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/registrationCreate.xsdregistrationCreateregistrationCreateResponsehttp://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationcreate
registrationCreateCompletedregistrationCreateCompletedhttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/registrationCreateCompleted.xsdregistrationCreateCompletedregistrationCreateCompletedResponsehttp://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationcreatecompleted
registrationFindByReferenceregistrationFindByReferencehttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/registrationFindByReference.xsdregistrationFindByReferenceregistrationFindByReferenceResponsehttp://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationfindbyreference
registrationFindBySearchregistrationFindBySearchhttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/registrationFindBySearch.xsdregistrationFindBySearchregistrationFindBySearchResponsehttp://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationfindbysearch
registrationGetregistrationGethttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/registrationGet.xsdregistrationGetregistrationGetResponsehttp://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationget
registrationItemRemoveregistrationItemRemovehttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/registrationItemRemove.xsd registrationItemRemoveregistrationItemRemoveResponsehttp://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationitemremove
registrationItemSetValueregistrationItemSetValuehttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/registrationItemSetValue.xsdregistrationItemSetValueregistrationItemSetValueResponsehttp://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationitemsetvalue
registrationItemsRemoveregistrationItemsRemovehttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/registrationItemsRemove.xsdregistrationItemsRemoveregistrationItemsRemoveResponsehttp://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationitemsremove
registrationItemsSetValueregistrationItemsSetValuehttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/registrationItemsSetValue.xsdregistrationItemsSetValueregistrationItemsSetValueResponsehttp://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationitemssetvalue
registrationRemoveregistrationRemovehttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/registrationRemove.xsdregistrationRemove registrationRemoveResponsehttp://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationremove
registrationSetValuesregistrationSetValueshttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/registrationSetValues.xsdregistrationSetValuesregistrationSetValuesResponsehttp://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationsetvalues
registrationTableItemRemoveregistrationTableItemRemovehttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/registrationTableItemRemove.xsdregistrationTableItemRemoveregistrationTableItemRemoveResponsehttp://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationtableitemremove
registrationTableItemSetValueregistrationTableItemSetValuehttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/registrationTableItemSetValue.xsdregistrationTableItemSetValueregistrationTableItemSetValueResponsehttp://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationtableitemsetvalue
registrationTableItemsSetValuesregistrationTableItemsSetValueshttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/registrationTableItemsSetValues.xsdregistrationTableItemsSetValues registrationTableItemsSetValuesResponsehttp://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationtableitemssetvalues
registrationTableRemoveregistrationTableRemovehttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/registrationTableRemove.xsdregistrationTableRemoveregistrationTableRemoveResponsehttp://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationtableremove
registrationTableRowRemoveregistrationTableRowRemovehttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/registrationTableRowRemove.xsdregistrationTableRowRemove registrationTableRowRemoveResponsehttp://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationtablerowremove
registrationTablesRemoveregistrationTablesRemovehttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/registrationTablesRemove.xsdregistrationTablesRemove registrationTablesRemoveResponsehttp://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationtablesremove
registrationUnassignregistrationUnassignhttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/registrationUnassign.xsdregistrationUnassign registrationUnassignResponsehttp://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationunassign
tourCanceltourCancelhttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/tourCancel.xsdtourCancel tourCancelResponsehttp://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.tourcancel
tourCreatetourCreatehttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/tourCreate.xsdtourCreate tourCreateResponsehttp://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.tourcreate
tourFindByReferencetourFindByReferencehttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/tourFindByReference.xsdtourFindByReference tourFindByReferenceResponsehttp://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.tourfindbyreference
tourGettourGethttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/tourGet.xsd tourGettourGetResponsehttp://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.tourget
tourRemovetourRemovehttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/tourRemove.xsdtourRemove tourRemoveResponsehttp://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.tourremove
tourSetToPlannedtourSetToPlannedhttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/tourSetToPlanned.xsdtourSetToPlanned tourSetToPlannedResponsehttp://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.toursettoplanned
tourSetToStarttourSetToStarthttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/tourSetToStart.xsdtourSetToStart tourSetToStartResponsehttp://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.toursettostart
tourSetValuestourSetValueshttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/tourSetValues.xsdtourSetValuestourSetValuesResponsehttp://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.toursetvalues
userCreateuserCreatehttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/userCreate.xsduserCreateuserCreateResponsehttp://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.usercreate This is a payable service, which you need a special subscription to access
userGetuserGethttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/userGet.xsduserGet userGetResponsehttp://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.userget This is a payable service, which you need a special subscription to access
userRemoveuserRemovehttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/userRemove.xsduserRemoveuserRemoveResponsehttp://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.userremove This is a payable service, which you need a special subscription to access
userRoleRemoveuserRoleRemovehttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/userRoleRemove.xsd userRoleRemove userRoleRemoveResponsehttp://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.userroleremove This is a payable service, which you need a special subscription to access
userRolesAllowedGetuserRolesAllowedGethttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/userRolesAllowedGet.xsduserRolesAllowedGetuserRolesAllowedGetResponsehttp://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.userrolesallowedget This is a payable service, which you need a special subscription to access
userRoleSetuserRoleSethttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/userRoleSet.xsduserRoleSetuserRoleSetResponsehttp://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.userroleset This is a payable service, which you need a special subscription to access
userSetValuesuserSetValueshttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/userSetValues.xsd userSetValuesuserSetValuesResponsehttp://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.usersetvalues This is a payable service, which you need a special subscription to access
vehicleGetvehicleGethttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/vehicleGet.xsd vehicleGetvehicleGetResponsehttp://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.vehicleget
vehicleGetListOfvehicleGetListOfhttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/vehicleGetListOf.xsdvehicleGetListOf vehicleGetListOfResponsehttp://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.vehiclegetlistof

JSON services

These services can be called using GET parameters. The services return JSON documents

The parameter values used in GET requests must be in the UTF-8 characterset and they must be URL-encoded

These services are provided on the URL: https://xml.synchronicer.dk/express/site/synchronicer/services/apijson

ServiceRequest parameters and exampleDescription
associatedOwnerLogin
Field
Data type
Optional/Required
associatedOwner
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?associatedOwner=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=associatedOwnerLogin
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
http://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.associatedownerlogin
changePassword
Field
Data type
Optional/Required
newPassword
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?newPassword=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=changePassword
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
http://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.changepassword
configurationGet
Field
Data type
Optional/Required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=configurationGet
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
http://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.configurationget
destinationCreate
Field
Data type
Optional/Required
destination
xs:string
optional
destinationType
xs:string
required
provider
xs:string
optional
name
xs:string
optional
address
xs:string
required
address2
xs:string
optional
zipCode
xs:string
required
city
xs:string
required
country
xs:string
optional
latitude
xs:string
optional
longitude
xs:string
optional
reference
xs:string
optional
mainPhone
xs:string
optional
mainMobile
xs:string
optional
mainEmail
xs:string
optional
mainFax
xs:string
optional
contactPersonName
xs:string
optional
contactPhone
xs:string
optional
contactEmail
xs:string
optional
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?destination=[value]&destinationType=[value]&provider=[value]&name=[value]&address=[value]&address2=[value]&zipCode=[value]&city=[value]&country=[value]&latitude=[value]&longitude=[value]&reference=[value]&mainPhone=[value]&mainMobile=[value]&mainEmail=[value]&mainFax=[value]&contactPersonName=[value]&contactPhone=[value]&contactEmail=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=destinationCreate
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
http://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.destinationcreate
destinationGet
Field
Data type
Optional/Required
destination
xs:string
required
destinationType
xs:string
required
provider
xs:string
optional
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?destination=[value]&destinationType=[value]&provider=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=destinationGet
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
http://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.destinationget
destinationSetValues
Field
Data type
Optional/Required
destination
xs:string
required
destinationType
xs:string
required
provider
xs:string
optional
name
xs:string
optional
address
xs:string
optional
address2
xs:string
optional
zipCode
xs:string
optional
city
xs:string
optional
country
xs:string
optional
latitude
xs:string
optional
longitude
xs:string
optional
reference
xs:string
optional
mainPhone
xs:string
optional
mainMobile
xs:string
optional
mainEmail
xs:string
optional
mainFax
xs:string
optional
contactPersonName
xs:string
optional
contactPhone
xs:string
optional
contactEmail
xs:string
optional
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?destination=[value]&destinationType=[value]&provider=[value]&name=[value]&address=[value]&address2=[value]&zipCode=[value]&city=[value]&country=[value]&latitude=[value]&longitude=[value]&reference=[value]&mainPhone=[value]&mainMobile=[value]&mainEmail=[value]&mainFax=[value]&contactPersonName=[value]&contactPhone=[value]&contactEmail=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=destinationSetValues
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
http://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.destinationsetvalues
employeeGet
Field
Data type
Optional/Required
employee
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?employee=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=employeeGet
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
http://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.employeeget
employeeGetListOf
Field
Data type
Optional/Required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=employeeGetListOf
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
http://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.employeegetlistof
helloSynchronicer
Field
Data type
Optional/Required
helloParm1
xs:string
optional
helloParm2
xs:string
optional
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?helloParm1=[value]&helloParm2=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=helloSynchronicer
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
http://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.hellosynchronicer
login
Field
Data type
Optional/Required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=login
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
http://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.login
referenceTableGethttp://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.referencetableget
referenceTableRowCreate
Field
Data type
Optional/Required
referenceTable
xs:string
required
provider
xs:string
optional
recordId
xs:string
required
reference
xs:string
optional
displayValue
xs:string
optional
custom1
xs:string
optional
custom2
xs:string
optional
custom3
xs:string
optional
providerReference
xs:string
optional
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?referenceTable=[value]&provider=[value]&recordId=[value]&reference=[value]&displayValue=[value]&custom1=[value]&custom2=[value]&custom3=[value]&providerReference=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=referenceTableRowCreate
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
http://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.referencetablerowcreate
referenceTableRowRemove
Field
Data type
Optional/Required
referenceTable
xs:string
required
provider
xs:string
optional
recordId
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?referenceTable=[value]&provider=[value]&recordId=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=referenceTableRowRemove
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
http://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.referencetablerowremove
referenceTableRowSetValues
Field
Data type
Optional/Required
referenceTable
xs:string
required
provider
xs:string
optional
recordId
xs:string
required
reference
xs:string
optional
displayValue
xs:string
optional
custom1
xs:string
optional
custom2
xs:string
optional
custom3
xs:string
optional
providerReference
xs:string
optional
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?referenceTable=[value]&provider=[value]&recordId=[value]&reference=[value]&displayValue=[value]&custom1=[value]&custom2=[value]&custom3=[value]&providerReference=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=referenceTableRowSetValues
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
http://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.referencetablerowsetvalues
registrationAssign
Field
Data type
Optional/Required
registrationSequence
xs:string
required
tourSequence
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?registrationSequence=[value]&tourSequence=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=registrationAssign
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
http://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationassign
registrationCreate
Field
Data type
Optional/Required
registrationType
xs:string
required
earlyDate
xs:string
required
earlyTime
xs:string
required
lateDate
xs:string
required
lateTime
xs:string
required
reference
xs:string
optional
tourType
xs:string
required
provider
xs:string
optional
destinationType
xs:string
optional
destination
xs:string
optional
group
xs:string
optional
durationMinutes
xs:string
optional
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?registrationType=[value]&earlyDate=[value]&earlyTime=[value]&lateDate=[value]&lateTime=[value]&reference=[value]&tourType=[value]&provider=[value]&destinationType=[value]&destination=[value]&group=[value]&durationMinutes=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=registrationCreate
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
http://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationcreate
registrationCreateCompleted
Field
Data type
Optional/Required
registrationSequence
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?registrationSequence=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=registrationCreateCompleted
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
http://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationcreatecompleted
registrationFindByReference
Field
Data type
Optional/Required
reference
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?reference=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=registrationFindByReference
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
http://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationfindbyreference
registrationFindBySearch
Field
Data type
Optional/Required
q
xs:string
optional
rows
xs:string
optional
sort
xs:string
optional
start
xs:string
optional
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?q=[value]&rows=[value]&sort=[value]&start=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=registrationFindBySearch
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
http://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationfindbysearch
registrationGet
Field
Data type
Optional/Required
registrationSequence
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?registrationSequence=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=registrationGet
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
http://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationget
registrationItemRemove
Field
Data type
Optional/Required
registrationSequence
xs:string
required
item
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?registrationSequence=[value]&item=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=registrationItemRemove
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
http://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationitemremove
registrationItemSetValue
Field
Data type
Optional/Required
registrationSequence
xs:string
required
item
xs:string
required
value
xs:string
optional
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?registrationSequence=[value]&item=[value]&value=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=registrationItemSetValue
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
http://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationitemsetvalue
registrationItemsRemove
Field
Data type
Optional/Required
registrationSequence
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?registrationSequence=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=registrationItemsRemove
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
http://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationitemsremove
registrationRemove
Field
Data type
Optional/Required
registrationSequence
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?registrationSequence=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=registrationRemove
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
http://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationremove
registrationSetValues
Field
Data type
Optional/Required
registrationSequence
xs:string
required
reference
xs:string
optional
earlyDate
xs:string
optional
earlyTime
xs:string
optional
lateDate
xs:string
optional
lateTime
xs:string
optional
durationMinutes
xs:string
optional
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?registrationSequence=[value]&reference=[value]&earlyDate=[value]&earlyTime=[value]&lateDate=[value]&lateTime=[value]&durationMinutes=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=registrationSetValues
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
http://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationsetvalues
registrationTableItemRemove
Field
Data type
Optional/Required
registrationSequence
xs:string
required
table
xs:string
required
item
xs:string
required
rowId
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?registrationSequence=[value]&table=[value]&item=[value]&rowId=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=registrationTableItemRemove
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
http://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationtableitemremove
registrationTableItemSetValue
Field
Data type
Optional/Required
registrationSequence
xs:string
required
table
xs:string
required
item
xs:string
required
rowId
xs:string
required
value
xs:string
optional
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?registrationSequence=[value]&table=[value]&item=[value]&rowId=[value]&value=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=registrationTableItemSetValue
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
http://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationtableitemsetvalue
registrationTableRemove
Field
Data type
Optional/Required
registrationSequence
xs:string
required
table
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?registrationSequence=[value]&table=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=registrationTableRemove
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
http://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationtableremove
registrationTableRowRemove
Field
Data type
Optional/Required
registrationSequence
xs:string
required
table
xs:string
required
rowId
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?registrationSequence=[value]&table=[value]&rowId=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=registrationTableRowRemove
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
http://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationtablerowremove
registrationTablesRemove
Field
Data type
Optional/Required
registrationSequence
xs:string
required
table
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?registrationSequence=[value]&table=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=registrationTablesRemove
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
http://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationtablesremove
registrationUnassign
Field
Data type
Optional/Required
registrationSequence
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?registrationSequence=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=registrationUnassign
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
http://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationunassign
tourCancel
Field
Data type
Optional/Required
tourSequence
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?tourSequence=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=tourCancel
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
http://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.tourcancel
tourCreate
Field
Data type
Optional/Required
contact
xs:string
optional
group
xs:string
optional
provider
xs:string
optional
tourType
xs:string
required
reference
xs:string
optional
plannedStartDate
xs:string
optional
plannedStartTime
xs:string
optional
plannedEndDate
xs:string
optional
plannedEndTime
xs:string
optional
vehicle
xs:string
optional
employee
xs:string
optional
description
xs:string
optional
type
xs:string
optional
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?contact=[value]&group=[value]&provider=[value]&tourType=[value]&reference=[value]&plannedStartDate=[value]&plannedStartTime=[value]&plannedEndDate=[value]&plannedEndTime=[value]&vehicle=[value]&employee=[value]&description=[value]&type=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=tourCreate
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
http://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.tourcreate
tourFindByReference
Field
Data type
Optional/Required
tourType
xs:string
required
reference
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?tourType=[value]&reference=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=tourFindByReference
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
http://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.tourfindbyreference
tourGet
Field
Data type
Optional/Required
tourSequence
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?tourSequence=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=tourGet
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
http://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.tourget
tourRemove
Field
Data type
Optional/Required
tourSequence
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?tourSequence=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=tourRemove
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
http://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.tourremove
tourSetToPlanned
Field
Data type
Optional/Required
tourSequence
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?tourSequence=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=tourSetToPlanned
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
http://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.toursettoplanned
tourSetToStart
Field
Data type
Optional/Required
tourSequence
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?tourSequence=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=tourSetToStart
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
http://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.toursettostart
tourSetValues
Field
Data type
Optional/Required
tourSequence
xs:string
required
vehicle
xs:string
optional
employee
xs:string
optional
reference
xs:string
optional
description
xs:string
optional
plannedStartDate
xs:string
optional
plannedStartTime
xs:string
optional
plannedEndDate
xs:string
optional
plannedEndTime
xs:string
optional
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?tourSequence=[value]&vehicle=[value]&employee=[value]&reference=[value]&description=[value]&plannedStartDate=[value]&plannedStartTime=[value]&plannedEndDate=[value]&plannedEndTime=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=tourSetValues
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
http://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.toursetvalues
userCreate
Field
Data type
Optional/Required
userLogonName
xs:string
required
userName
xs:string
required
userInitials
xs:string
required
userCommonID
xs:string
required
userEmail
xs:string
optional
userPhone
xs:string
optional
userSalaryID
xs:string
optional
userPassword
xs:string
optional
userLanguage
xs:string
optional
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?userLogonName=[value]&userName=[value]&userInitials=[value]&userCommonID=[value]&userEmail=[value]&userPhone=[value]&userSalaryID=[value]&userPassword=[value]&userLanguage=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=userCreate
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
http://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.usercreate This is a payable service, which you need a special subscription to access
userGet
Field
Data type
Optional/Required
userCommonID
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?userCommonID=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=userGet
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
http://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.userget This is a payable service, which you need a special subscription to access
userRemove
Field
Data type
Optional/Required
userCommonID
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?userCommonID=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=userRemove
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
http://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.userremove This is a payable service, which you need a special subscription to access
userRoleRemove
Field
Data type
Optional/Required
userCommonID
xs:string
required
userRole
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?userCommonID=[value]&userRole=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=userRoleRemove
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
http://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.userroleremove This is a payable service, which you need a special subscription to access
userRolesAllowedGet
Field
Data type
Optional/Required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=userRolesAllowedGet
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
http://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.userrolesallowedget This is a payable service, which you need a special subscription to access
userRoleSet
Field
Data type
Optional/Required
userCommonID
xs:string
required
userRole
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?userCommonID=[value]&userRole=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=userRoleSet
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
http://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.userroleset This is a payable service, which you need a special subscription to access
userSetValues
Field
Data type
Optional/Required
userCommonID
xs:string
required
userLogonName
xs:string
optional
userName
xs:string
optional
userInitials
xs:string
optional
userEmail
xs:string
optional
userPhone
xs:string
optional
userSalaryID
xs:string
optional
userPassword
xs:string
optional
userLanguage
xs:string
optional
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?userCommonID=[value]&userLogonName=[value]&userName=[value]&userInitials=[value]&userEmail=[value]&userPhone=[value]&userSalaryID=[value]&userPassword=[value]&userLanguage=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=userSetValues
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
http://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.usersetvalues This is a payable service, which you need a special subscription to access
vehicleGet
Field
Data type
Optional/Required
vehicle
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?vehicle=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=vehicleGet
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encode
http://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.vehicleget
vehicleGetListOf
Field
Data type
Optional/Required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=vehicleGetListOf
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
http://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.vehiclegetlistof

XML services

These services can be called by POST requests of XML documents or by GET specifying request parameters

If you call the services using GET requests, the parameter values must be in the UTF-8 characterset and they must be URL-encoded

These services are provided on the URL: https://xml.synchronicer.dk/express/site/synchronicer/services/apixml

Service SchemaRequest parameters and exampleDescription
associatedOwnerLoginhttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/associatedOwnerLogin.xsd
Request element name
Response element name
associatedOwnerLogin
associatedOwnerLoginResponse
Field
Data type
Optional/Required
associatedOwner
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?associatedOwner=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=associatedOwnerLogin
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
http://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.associatedownerlogin
changePasswordhttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/changePassword.xsd
Request element name
Response element name
changePassword
changePasswordResponse
Field
Data type
Optional/Required
newPassword
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?newPassword=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=changePassword
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
http://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.changepassword
configurationGethttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/configurationGet.xsd
Request element name
Response element name
configurationGet
configurationGetResponse
Field
Data type
Optional/Required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=configurationGet
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
http://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.configurationget
destinationCreatehttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/destinationCreate.xsd
Request element name
Response element name
destinationCreate
destinationCreateResponse
Field
Data type
Optional/Required
destination
xs:string
optional
destinationType
xs:string
required
provider
xs:string
optional
name
xs:string
optional
address
xs:string
required
address2
xs:string
optional
zipCode
xs:string
required
city
xs:string
required
country
xs:string
optional
latitude
xs:string
optional
longitude
xs:string
optional
reference
xs:string
optional
mainPhone
xs:string
optional
mainMobile
xs:string
optional
mainEmail
xs:string
optional
mainFax
xs:string
optional
contactPersonName
xs:string
optional
contactPhone
xs:string
optional
contactEmail
xs:string
optional
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?destination=[value]&destinationType=[value]&provider=[value]&name=[value]&address=[value]&address2=[value]&zipCode=[value]&city=[value]&country=[value]&latitude=[value]&longitude=[value]&reference=[value]&mainPhone=[value]&mainMobile=[value]&mainEmail=[value]&mainFax=[value]&contactPersonName=[value]&contactPhone=[value]&contactEmail=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=destinationCreate
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
http://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.destinationcreate
destinationGethttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/destinationGet.xsd
Request element name
Response element name
destinationGet
destinationGetResponse
Field
Data type
Optional/Required
destination
xs:string
required
destinationType
xs:string
required
provider
xs:string
optional
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?destination=[value]&destinationType=[value]&provider=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=destinationGet
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
http://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.destinationget
destinationSetValueshttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/destinationSetValues.xsd
Request element name
Response element name
destinationSetValues
destinationSetValuesResponse
Field
Data type
Optional/Required
destination
xs:string
required
destinationType
xs:string
required
provider
xs:string
optional
name
xs:string
optional
address
xs:string
optional
address2
xs:string
optional
zipCode
xs:string
optional
city
xs:string
optional
country
xs:string
optional
latitude
xs:string
optional
longitude
xs:string
optional
reference
xs:string
optional
mainPhone
xs:string
optional
mainMobile
xs:string
optional
mainEmail
xs:string
optional
mainFax
xs:string
optional
contactPersonName
xs:string
optional
contactPhone
xs:string
optional
contactEmail
xs:string
optional
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?destination=[value]&destinationType=[value]&provider=[value]&name=[value]&address=[value]&address2=[value]&zipCode=[value]&city=[value]&country=[value]&latitude=[value]&longitude=[value]&reference=[value]&mainPhone=[value]&mainMobile=[value]&mainEmail=[value]&mainFax=[value]&contactPersonName=[value]&contactPhone=[value]&contactEmail=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=destinationSetValues
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
http://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.destinationsetvalues
employeeGethttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/employeeGet.xsd
Request element name
Response element name
employeeGet
employeeGetResponse
Field
Data type
Optional/Required
employee
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?employee=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=employeeGet
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
http://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.employeeget
employeeGetListOfhttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/employeeGetListOf.xsd
Request element name
Response element name
employeeGetListOf
employeeGetListOfResponse
Field
Data type
Optional/Required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=employeeGetListOf
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
http://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.employeegetlistof
helloSynchronicerhttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/helloSynchronicer.xsd
Request element name
Response element name
helloSynchronicer
helloSynchronicerResponse
Field
Data type
Optional/Required
helloParm1
xs:string
optional
helloParm2
xs:string
optional
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?helloParm1=[value]&helloParm2=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=helloSynchronicer
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
http://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.hellosynchronicer
loginhttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/login.xsd
Request element name
Response element name
login
loginResponse
Field
Data type
Optional/Required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=login
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
http://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.login
referenceTableGethttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/referenceTableGet.xsd
Request element name
Response element name
referenceTableGet
referenceTableGetResponse
Field
Data type
Optional/Required
referenceTable
xs:string
required
provider
xs:string
optional
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?referenceTable=[value]&provider=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=referenceTableGet
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
http://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.referencetableget
referenceTableRowCreatehttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/referenceTableRowCreate.xsd
Request element name
Response element name
referenceTableRowCreate
referenceTableRowCreateResponse
Field
Data type
Optional/Required
referenceTable
xs:string
required
provider
xs:string
optional
recordId
xs:string
required
reference
xs:string
optional
displayValue
xs:string
optional
custom1
xs:string
optional
custom2
xs:string
optional
custom3
xs:string
optional
providerReference
xs:string
optional
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?referenceTable=[value]&provider=[value]&recordId=[value]&reference=[value]&displayValue=[value]&custom1=[value]&custom2=[value]&custom3=[value]&providerReference=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=referenceTableRowCreate
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
http://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.referencetablerowcreate
referenceTableRowRemovehttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/referenceTableRowRemove.xsd
Request element name
Response element name
referenceTableRowRemove
referenceTableRowRemoveResponse
Field
Data type
Optional/Required
referenceTable
xs:string
required
provider
xs:string
optional
recordId
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?referenceTable=[value]&provider=[value]&recordId=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=referenceTableRowRemove
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
http://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.referencetablerowremove
referenceTableRowSetValueshttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/referenceTableRowSetValues.xsd
Request element name
Response element name
referenceTableRowSetValues
referenceTableRowSetValuesResponse
Field
Data type
Optional/Required
referenceTable
xs:string
required
provider
xs:string
optional
recordId
xs:string
required
reference
xs:string
optional
displayValue
xs:string
optional
custom1
xs:string
optional
custom2
xs:string
optional
custom3
xs:string
optional
providerReference
xs:string
optional
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?referenceTable=[value]&provider=[value]&recordId=[value]&reference=[value]&displayValue=[value]&custom1=[value]&custom2=[value]&custom3=[value]&providerReference=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=referenceTableRowSetValues
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
http://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.referencetablerowsetvalues
referenceTableRowsUpdateCreatehttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/referenceTableRowsUpdateCreate.xsd
Request element name
Response element name
referenceTableRowsUpdateCreate
referenceTableRowsUpdateCreateResponse
This service cannot be called using GET requests as it has a complex request structurehttp://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.referencetablerowsupdatecreate
registrationAssignhttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/registrationAssign.xsd
Request element name
Response element name
registrationAssign
registrationAssignResponse
Field
Data type
Optional/Required
registrationSequence
xs:string
required
tourSequence
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?registrationSequence=[value]&tourSequence=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=registrationAssign
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
http://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationassign
registrationCreatehttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/registrationCreate.xsd
Request element name
Response element name
registrationCreate
registrationCreateResponse
Field
Data type
Optional/Required
registrationType
xs:string
required
earlyDate
xs:string
required
earlyTime
xs:string
required
lateDate
xs:string
required
lateTime
xs:string
required
reference
xs:string
optional
tourType
xs:string
required
provider
xs:string
optional
destinationType
xs:string
optional
destination
xs:string
optional
group
xs:string
optional
durationMinutes
xs:string
optional
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?registrationType=[value]&earlyDate=[value]&earlyTime=[value]&lateDate=[value]&lateTime=[value]&reference=[value]&tourType=[value]&provider=[value]&destinationType=[value]&destination=[value]&group=[value]&durationMinutes=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=registrationCreate
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
http://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationcreate
registrationCreateCompletedhttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/registrationCreateCompleted.xsd
Request element name
Response element name
registrationCreateCompleted
registrationCreateCompletedResponse
Field
Data type
Optional/Required
registrationSequence
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?registrationSequence=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=registrationCreateCompleted
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
http://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationcreatecompleted
registrationFindByReferencehttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/registrationFindByReference.xsd
Request element name
Response element name
registrationFindByReference
registrationFindByReferenceResponse
Field
Data type
Optional/Required
reference
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?reference=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=registrationFindByReference
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
http://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationfindbyreference
registrationFindBySearchhttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/registrationFindBySearch.xsd
Request element name
Response element name
registrationFindBySearch
registrationFindBySearchResponse
Field
Data type
Optional/Required
q
xs:string
optional
rows
xs:string
optional
sort
xs:string
optional
start
xs:string
optional
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?q=[value]&rows=[value]&sort=[value]&start=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=registrationFindBySearch
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
http://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationfindbysearch
registrationFindBySearchAsKMLhttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/registrationFindBySearchAsKML.xsd
Request element name
Response element name
registrationFindBySearchAsKML
No response schema specified for the service. See the service documentation for more information.
Field
Data type
Optional/Required
q
xs:string
required
rows
xs:string
optional
sort
xs:string
optional
start
xs:string
optional
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?q=[value]&rows=[value]&sort=[value]&start=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=registrationFindBySearchAsKML
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encode
http://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationfindbysearchaskml
registrationGethttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/registrationGet.xsd
Request element name
Response element name
registrationGet
registrationGetResponse
Field
Data type
Optional/Required
registrationSequence
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?registrationSequence=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=registrationGet
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
http://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationget
registrationItemRemovehttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/registrationItemRemove.xsd
Request element name
Response element name
registrationItemRemove
registrationItemRemoveResponse
Field
Data type
Optional/Required
registrationSequence
xs:string
required
item
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?registrationSequence=[value]&item=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=registrationItemRemove
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
http://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationitemremove
registrationItemSetValuehttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/registrationItemSetValue.xsd
Request element name
Response element name
registrationItemSetValue
registrationItemSetValueResponse
Field
Data type
Optional/Required
registrationSequence
xs:string
required
item
xs:string
required
value
xs:string
optional
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?registrationSequence=[value]&item=[value]&value=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=registrationItemSetValue
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
http://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationitemsetvalue
registrationItemsRemovehttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/registrationItemsRemove.xsd
Request element name
Response element name
registrationItemsRemove
registrationItemsRemoveResponse
Field
Data type
Optional/Required
registrationSequence
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?registrationSequence=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=registrationItemsRemove
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
http://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationitemsremove
registrationItemsSetValuehttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/registrationItemsSetValue.xsd
Request element name
Response element name
registrationItemsSetValue
registrationItemsSetValueResponse
This service cannot be called using GET requests as it has a complex request structurehttp://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationitemssetvalue
registrationRemovehttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/registrationRemove.xsd
Request element name
Response element name
registrationRemove
registrationRemoveResponse
Field
Data type
Optional/Required
registrationSequence
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?registrationSequence=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=registrationRemove
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
http://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationremove
registrationSetValueshttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/registrationSetValues.xsd
Request element name
Response element name
registrationSetValues
registrationSetValuesResponse
Field
Data type
Optional/Required
registrationSequence
xs:string
required
reference
xs:string
optional
earlyDate
xs:string
optional
earlyTime
xs:string
optional
lateDate
xs:string
optional
lateTime
xs:string
optional
durationMinutes
xs:string
optional
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?registrationSequence=[value]&reference=[value]&earlyDate=[value]&earlyTime=[value]&lateDate=[value]&lateTime=[value]&durationMinutes=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=registrationSetValues
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
http://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationsetvalues
registrationTableItemRemovehttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/registrationTableItemRemove.xsd
Request element name
Response element name
registrationTableItemRemove
registrationTableItemRemoveResponse
Field
Data type
Optional/Required
registrationSequence
xs:string
required
table
xs:string
required
item
xs:string
required
rowId
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?registrationSequence=[value]&table=[value]&item=[value]&rowId=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=registrationTableItemRemove
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
http://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationtableitemremove
registrationTableItemSetValuehttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/registrationTableItemSetValue.xsd
Request element name
Response element name
registrationTableItemSetValue
registrationTableItemSetValueResponse
Field
Data type
Optional/Required
registrationSequence
xs:string
required
table
xs:string
required
item
xs:string
required
rowId
xs:string
required
value
xs:string
optional
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?registrationSequence=[value]&table=[value]&item=[value]&rowId=[value]&value=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=registrationTableItemSetValue
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
http://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationtableitemsetvalue
registrationTableItemsSetValueshttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/registrationTableItemsSetValues.xsd
Request element name
Response element name
registrationTableItemsSetValues
registrationTableItemsSetValuesResponse
This service cannot be called using GET requests as it has a complex request structurehttp://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationtableitemssetvalues
registrationTableRemovehttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/registrationTableRemove.xsd
Request element name
Response element name
registrationTableRemove
registrationTableRemoveResponse
Field
Data type
Optional/Required
registrationSequence
xs:string
required
table
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?registrationSequence=[value]&table=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=registrationTableRemove
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
http://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationtableremove
registrationTableRowRemovehttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/registrationTableRowRemove.xsd
Request element name
Response element name
registrationTableRowRemove
registrationTableRowRemoveResponse
<
Field
Data type
Optional/Required
registrationSequence
xs:string
required
table
xs:string
required
rowId
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?registrationSequence=[value]&table=[value]&rowId=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=registrationTableRowRemove
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
http://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationtablerowremove
registrationTablesRemovehttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/registrationTablesRemove.xsd
Request element name
Response element name
registrationTablesRemove
registrationTablesRemoveResponse
Field
Data type
Optional/Required
registrationSequence
xs:string
required
table
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?registrationSequence=[value]&table=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=registrationTablesRemove
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encode
http://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationtablesremove
registrationUnassignhttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/registrationUnassign.xsd
Request element name
Response element name
registrationUnassign
registrationUnassignResponse
Field
Data type
Optional/Required
registrationSequence
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?registrationSequence=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=registrationUnassign
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
http://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.registrationunassign
tourCancelhttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/tourCancel.xsd
Request element name
Response element name
tourCancel
tourCancelResponse
Field
Data type
Optional/Required
tourSequence
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?tourSequence=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=tourCancel
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
http://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.tourcancel
tourCreatehttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/tourCreate.xsd
Request element name
Response element name
tourCreate
tourCreateResponse
Field
Data type
Optional/Required
contact
xs:string
optional
group
xs:string
optional
provider
xs:string
optional
tourType
xs:string
required
reference
xs:string
optional
plannedStartDate
xs:string
optional
plannedStartTime
xs:string
optional
plannedEndDate
xs:string
optional
plannedEndTime
xs:string
optional
vehicle
xs:string
optional
employee
xs:string
optional
description
xs:string
optional
type
xs:string
optional
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?contact=[value]&group=[value]&provider=[value]&tourType=[value]&reference=[value]&plannedStartDate=[value]&plannedStartTime=[value]&plannedEndDate=[value]&plannedEndTime=[value]&vehicle=[value]&employee=[value]&description=[value]&type=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=tourCreate
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
http://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.tourcreate
tourFindByReferencehttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/tourFindByReference.xsd
Request element name
Response element name
tourFindByReference
tourFindByReferenceResponse
Field
Data type
Optional/Required
tourType
xs:string
required
reference
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?tourType=[value]&reference=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=tourFindByReference
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
http://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.tourfindbyreference
tourGethttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/tourGet.xsd
Request element name
Response element name
tourGet
tourGetResponse
Field
Data type
Optional/Required
tourSequence
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?tourSequence=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=tourGet
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
http://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.tourget
tourRemovehttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/tourRemove.xsd
Request element name
Response element name
tourRemove
tourRemoveResponse
Field
Data type
Optional/Required
tourSequence
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?tourSequence=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=tourRemove
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
http://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.tourremove
tourSetToPlannedhttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/tourSetToPlanned.xsd
Request element name
Response element name
tourSetToPlanned
tourSetToPlannedResponse
Field
Data type
Optional/Required
tourSequence
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?tourSequence=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=tourSetToPlanned
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
http://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.toursettoplanned
tourSetToStarthttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/tourSetToStart.xsd
Request element name
Response element name
tourSetToStart
tourSetToStartResponse
Field
Data type
Optional/Required
tourSequence
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?tourSequence=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=tourSetToStart
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
http://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.toursettostart
tourSetValueshttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/tourSetValues.xsd
Request element name
Response element name
tourSetValues
tourSetValuesResponse
Field
Data type
Optional/Required
tourSequence
xs:string
required
vehicle
xs:string
optional
employee
xs:string
optional
reference
xs:string
optional
description
xs:string
optional
plannedStartDate
xs:string
optional
plannedStartTime
xs:string
optional
plannedEndDate
xs:string
optional
plannedEndTime
xs:string
optional
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?tourSequence=[value]&vehicle=[value]&employee=[value]&reference=[value]&description=[value]&plannedStartDate=[value]&plannedStartTime=[value]&plannedEndDate=[value]&plannedEndTime=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=tourSetValues
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
http://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.toursetvalues
userCreatehttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/userCreate.xsd
Request element name
Response element name
userCreate
userCreateResponse
Field
Data type
Optional/Required
userLogonName
xs:string
required
userName
xs:string
required
userInitials
xs:string
required
userCommonID
xs:string
required
userEmail
xs:string
optional
userPhone
xs:string
optional
userSalaryID
xs:string
optional
userPassword
xs:string
optional
userLanguage
xs:string
optional
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?userLogonName=[value]&userName=[value]&userInitials=[value]&userCommonID=[value]&userEmail=[value]&userPhone=[value]&userSalaryID=[value]&userPassword=[value]&userLanguage=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=userCreate
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
http://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.usercreate This is a payable service, which you need a special subscription to access
userGethttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/userGet.xsd
Request element name
Response element name
userGet
userGetResponse
Field
Data type
Optional/Required
userCommonID
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?userCommonID=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=userGet
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
http://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.userget This is a payable service, which you need a special subscription to access
userRemovehttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/userRemove.xsd
Request element name
Response element name
userRemove
userRemoveResponse
Field
Data type
Optional/Required
userCommonID
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?userCommonID=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=userRemove
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
http://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.userremove This is a payable service, which you need a special subscription to access
userRoleRemovehttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/userRoleRemove.xsd
Request element name
Response element name
userRoleRemove
userRoleRemoveResponse
Field
Data type
Optional/Required
userCommonID
xs:string
required
userRole
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?userCommonID=[value]&userRole=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=userRoleRemove
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
http://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.userroleremove This is a payable service, which you need a special subscription to access
userRolesAllowedGethttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/userRolesAllowedGet.xsd
Request element name
Response element name
userRolesAllowedGet
userRolesAllowedGetResponse
Field
Data type
Optional/Required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=userRolesAllowedGet
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
http://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.userrolesallowedget This is a payable service, which you need a special subscription to access
userRoleSethttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/userRoleSet.xsd
Request element name
Response element name
userRoleSet
userRoleSetResponse
Field
Data type
Optional/Required
userCommonID
xs:string
required
userRole
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?userCommonID=[value]&userRole=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=userRoleSet
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
http://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.userroleset This is a payable service, which you need a special subscription to access
userSetValueshttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/userSetValues.xsd
Request element name
Response element name
userSetValues
userSetValuesResponse
Field
Data type
Optional/Required
userCommonID
xs:string
required
userLogonName
xs:string
optional
userName
xs:string
optional
userInitials
xs:string
optional
userEmail
xs:string
optional
userPhone
xs:string
optional
userSalaryID
xs:string
optional
userPassword
xs:string
optional
userLanguage
xs:string
optional
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?userCommonID=[value]&userLogonName=[value]&userName=[value]&userInitials=[value]&userEmail=[value]&userPhone=[value]&userSalaryID=[value]&userPassword=[value]&userLanguage=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=userSetValues
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
http://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.usersetvalues This is a payable service, which you need a special subscription to access
vehicleGethttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/vehicleGet.xsd
Request element name
Response element name
vehicleGet
vehicleGetResponse
Field
Data type
Optional/Required
vehicle
xs:string
required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?vehicle=[value]&user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=vehicleGet
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encoded
http://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.vehicleget
vehicleGetListOfhttps://xml.synchronicer.dk/express/res/res_synch/Schemas/vehicleGetListOf.xsd
Request element name
Response element name
vehicleGetListOf
vehicleGetListOfResponse
Field
Data type
Optional/Required
user
xs:string
optional
password
xs:string
optional
requestId
xs:string
optional

Querystring example: ?user=[value]&password=[value]&requestId=[value]&synchService=vehicleGetListOf
All parameter values for GET requests must in the UTF-8 characterset and they must be URL encode
http://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.vehiclegetlistof

File JSON services

These services can be called by POST requests of the binary file to upload

The response will be provided in JSON format

For more information about the service interface, follow the link to the service description

These services are provided on the URL: https://xml.synchronicer.dk/express/site/synchronicer/services/apiuploadjson

ServiceDescription
binaryUploadhttp://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.binaryupload

File XML services

These services can be called by POST requests of the binary file to upload

The response will be provided in the XML format

For more information about the service interface, follow the link to the service description

These services are provided on the URL: https://xml.synchronicer.dk/express/site/synchronicer/services/apiuploadxml

ServiceDescription
binaryUploadhttp://help.synchronicer.dk/static/default.htm#.binaryupload

Se hele servicekataloget i fuld skærm her.

Lad os tale om mulighederne

Synchronicer er et fleksibelt system, der kan anvendes til at håndtere mange forskellige typer opgaver. Kontakt os for mere information om, hvordan Synchronicer kan effektivisere arbejdsgangene i netop jeres virksomhed.