Kurérgruppen tredoblede omsætningen

Synchronicers flådestyringssystem og ruteplanlægning gav Kurérgruppen Danmark større overblik over bilerne og mobile medarbejdere, bedre kundeservice og øjeblikkelig dokumentation for leverancerne.

”Der er ingen tvivl om, at systemet er blevet livsnerven i vores forretning.”

Sådan siger adm. direktør Henrik Purlund fra Kurergruppen Danmark, der har hovedkontor i København og med 60 biler er landets største selvejende kurerfirma med ren erhvervskørsel. Firmaet investerede i 2005 i Synchronicer, der består af GPS-overvågede terminaler i hver bil og et centralt kontaktsystem, som er integreret med fakturering og ordrestyring.

”Systemet har været en væsentlig forudsætning for, at vi har kunnet tredoble vores omsætning på kun et år. Blandt andet fordi systemet giver os nogle fordele, som konkurrenterne ikke har,” fortæller Henrik Purlund.

Giver overblik
En af de væsentligste fordele er det store overblik, som løsningen giver over firmaets vognpark. ”Ved hjælp af tracking kan vi hele tiden se præcist, hvor de enkelte biler er. Det betyder, at en kunde altid kan få at vide, hvor hans leverance er på ruten. Og det er en stor fordel, især hvis det er en meget tidsfølsom leverance,” fortæller direktøren.

”Eksempelvis skulle vi for nylig aflevere et parti maling til en svensk møbelfabrik, hvor der stod en del medarbejdere og ventede til en stor timeløn – og her var overvågningen en stor fordel, fordi kunden præcist vidste, hvornår malingen var fremme,” tilføjer Henrik Purlund.

Kurergruppen Danmark har også i den seneste tid leveret alt fra en hel modekollektion til en levende tapir, hvor overvågningen af bilerne var en fordel.

Bedre kundeservice
Også på servicesiden har den nye Synchronicer-løsning været en stor fordel for Kurergruppen Danmark. Eksempelvis giver den præcise positionering af bilerne mulighed for, at telefonpersonalet kan oplyse en præcis leveringstid og en fast pris med det samme, når kunderne ringer for at bestille en transport.

Og samtidig kan relevante oplysninger fra kunderne om eksempelvis faste modtageradresser løbende opsamles i Synchronicer, så kunderne ikke behøver gentage de samme informationer ved hver ordrebestilling.

Øjeblikkelig dokumentation
Synchronicer har også givet en væsentlig bedre dokumentation for de enkelte leverancer i form af den såkaldte ’Proof of Delivery’. Kunderne har nemlig mulighed for at få dokumentationen pr. e-mail i samme øjeblik, som varen er afleveret hos modtageren.

”Det betyder rigtig meget for mange virksomheder, at Kurérfirmaet kan dokumentere, at en forsendelse er afleveret på rette sted og tidspunkt. For eksempel i forbindelse med afgivning af tilbud, som skal være afleveret inden for en bestemt deadline. Det kan vi nu gøre øjeblikkeligt, hvilket de færreste af vores konkurrenter kan tilbyde,” siger Henrik Purlund.

Synchronicer valgt på grund af fleksibilitet
Før Kurérgruppen Danmark besluttede at investere i Synchronicer-løsningen, havde de undersøgt mulighederne hos de forskellige leverandører. Men der var ingen tvivl om valget af Synchronicer.

”Der er en del leverandører af sådanne systemer på det danske marked, og de er meget forskellige, blandt andet i forhold til brugervenlighed og softwaretyper. Efter at have undersøgt markedet grundigt og talt med flere af leverandørerne, faldt valget dog enstemmigt på Synchronicer.” fortæller Henrik Purlund.

Mange valgmuligheder
Det var først og fremmest Synchronicers mange konfigureringsmuligheder, som kurérgruppen faldt for. ”I modsætning til mange af konkurrenterne har Synchronicer rigtig mange til- og fravalgsmuligheder, man kan vælge imellem. På den måde kunne vi skræddersy løsningen fuldstændigt til vores virksomhed, og vel at
mærke uden at binde os til et fast standardsystem,” siger direktøren.

”Dertil kommer, at løsningen er utroligt brugervenlig. Ved nogle af de andre systemer skal man jo nærmest være datalog eller programmør for at benytte dem,” tilføjer Henrik Purlund.

Udover den store brugervenlighed er løsningen enkel med hensyn til den daglige drift og vedligeholdelse, da Synchronicer er baseret på en såkaldt SaaS-løsning, hvor Synchronicer varetager både backup, drift og opdateringer. Det betyder, at Kurergruppen Danmark kun har behov for en browser, hvilket giver en væsentlig lettere administration.

 

Fleksibelt system
Synchronicer benytter det anerkendte positioneringssystem TomTom, mens de mobile terminaler i bilerne er almindelige standard-PDA’ere. ”Systemet er opbygget med brug af tilpasset standardsoftware og -hardware, og det er en stor fordel.

Udover en stor brugervenlighed gør opbygningen nemlig, at systemet er fleksibelt og kan udvides løbende i takt med, at vi får behov for flere mobile terminaler,” understreger Henrik Purlund. At behovet for en løbende udvidelse er til stede understreges af, at Kurergruppen Danmarks bilpark siden 2004 er vokset fra 12 til de nuværende 60 biler, ligesom omsætningen er tredoblet fra 2004-2005.

Direktøren vil i øvrigt godt afsløre, at han har planer om en yderligere udvidelse af løsningen. ”Synchronicer giver mulighed for integrering med vores website. Så det er min plan, at vi inden længe vil kunne tilbyde kunderne, at de online kan følge deres leverance på ruten,” slutter Henrik Purlund.

 

Se flere cases