Kurérgruppen: Hvor ligger ”marken til venstre efter den lille sti ved den store sten, altså rundt om klyngen af træer”?

28. maj 2015Skrevet af AMA

Kurérgruppen Danmark brugte Synchronicer og kunne levere præcist, når leveringsstedet hverken havde en adresse eller en adgangsvej. Bane Danmark er ved at modernisere, og i den proces udskiftes de almindelige lyssignaler med GSM signaler. Ofte står disse signaler på steder, der er svært tilgængelige og uden en præcis adresse. Nokia Siemens Network står for udskiftningen af signalerne og valgte Kurérgruppen Danmark som speditør til transport af materiel og udstyr. Det blev til i alt 330 ”skæve” leveringer over seks måneder.

Koordinater gav præcis levering i ufremkommeligt terræn efter årstidens ændringer
En stor del af de leveringssteder, Kurergruppen blev anvist, var uden adresse. Nokia Siemens Network stillede deres egen informationsdatabase til rådighed for Kurérgruppen, så de kunne finde lokaliteterne. Imidlertid var anvisningerne ofte ukorrekte, da beskrivelserne var lavet på én årstid og leveringen skulle foregå på en anden årstid. Det havde stor betydning, da leveringsstedets udseende var skiftet og ikke kunne genkendes, eller den oprindelige adgangsvej var ubrugelig på grund af naturens luner. Imidlertid havde Kurergruppen leveringsstedernes geopositioner, og efter at have indtastet positionerne i Synchronicer, kunne chaufførerne køre præcist til leveringsstederne.

At finde leveringstedet var ikke nok i sig selv - materiellet skulle også læsses af
Men selv når stedet var fundet, var det ikke altid lige til at få læsset materiellet af. Nogle steder var der stejle skrænter, der skulle passeres. Andre steder stod træer i vejen. Og med mandshøje og 200 kg tunge leveringer måtte Kurérgruppen forestå levering med kran eller ved hjælp af andre entreprenørmaskiner.

"Det har været en spændende opgave med mange praktiske aspekter, der skulle koordineres og tages højde for. Det krævede en del nytænkning, og med Synchronicer var vi godt hjulpet. Så fandt vi hurtigt det præcise leveringssted og kunne planlægge selve leveringen."
- Henrik Purlund, Direktør for Kurergruppen


Kurérgruppen guidede teknikere fra Nokia Siemens Network til leveringssted
I nogle tilfælde blev et leveringssted ændret, uden at Kurérgruppen fik besked, og materiellet blev derfor leveret på den tidligere aftalte lokalitet. Når teknikeren fra Nokia Siemens Network mødte op på den nye lokalitet, var der naturligvis ikke noget materiel. Med Synchronicers loggingsystem var det hurtigt at dokumentere, hvor materiellet var, og at det faktisk var leveret aftalte sted til rette tid. Samtidigt kunne Kurérgruppens folk guide teknikerne til materiellets faktiske lokalitet.

”At kunne levere overalt og til tiden er jo speditørens fornemste opgave. Det har Kurérgruppen vist, at de kan. Henrik og hans folk har løst de mest knudrede leveringsopgaver og koordineret alt på flotteste vis.”
- Freddi Flink, Telecoms Implementation Manager hos Nokia Siemens Network